پرسیده اند: که به چه دلیل نام امامان اهل بیت در قران نیامده؟! و اگر نام مولا علی در قران صریحا میامد دیگر این اختلاف در طول این 14 قرن برچیده میشد. پس چرا چنین نشد؟! در پاسخ عرض میکنیم که:

پرسیده اند: که به چه دلیل نام امامان اهل بیت در قران نیامده؟! و اگر نام مولا علی در قران صریحا میامد دیگر این اختلاف در طول این 14 قرن برچیده میشد. پس چرا چنین نشد؟! در پاسخ عرض میکنیم که:

اولا اگر چه نامشان صریحا در قران نیامده ولی وصفشان و فضلشان و امامتشان به نقل روایات شیعه و اهل تسنن در قران بسیار ذکر گردیده. فقط کافیست دو کتاب را که اثر دو عالم بزرگ اهل تسنن است نام ببریم که این دو نویسنده ی سنی در این دو کتاب که هر کدام 4 جلد است فقط به ایاتی از قران پرداخته اند که این ایات در شان و منزلت اهل بیت معصوم نازل شده اند. اولی کتاب (شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازله فی اهل البیت) این کتاب 4 جلدی اثر علامه حاکم حسکانی می باشد . وی در این کتاب 210 ایه در قران را جمع کرده که در مدح مولا علی و امامان معصوم است و ذیل ان ایات، 1200 روایت معتبر که عمده ی این روایات از منابع معتبر عامه امده است را یاد میکند که انان تایید می کنند که این ایات در حق امامان شیعه نازل شده. دوم کتاب ( ینابیع الموده لذی القربی من اهل العبا ) اثر عالم بزرگ سنی حنفی یعنی علامه قندوزی حنفی میباشد . ایشان هم در کتاب 4 جلدی خود به ایات درباره اهل بیت و تفسیر و تاویل این ایات پرداخته و با اینکه در مقدمه کتاب به سنی بودن خود افتخار می کند ولی سپس می گوید چگونه مدح نکنم امامانی را که قران پر از مدح انان است؟!. به عنوان نمونه عالم دیگر سنی که در مخالفت و عناد با شیعه زبانزد است یعنی ابن حجر هیتمی مکی در کتاب معروفش یعنی : (الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه) صفحه 169 که این کتاب را در رد شیعه نوشته روایتی را از جناب عبدالله ابن عباس – پسر عمو و صحابی معروف پیامبر که همه مسلمین او را مفسر قران می دانند- نقل می کند که او گفت: ( نزلت فی علی ثلاثماه ایه فی القران) یعنی 300 ایه در قران در مدح مولا علی نازل شده است! اکنون به چه رویی جماعتی که خود را مسلمان و پیرو قران معرفی میکنند میگویند چرا قران از مولا علی و امامان دیگر سخن نگفته؟!! از اینان میپرسیم ایا این عالمان بزرگ سنی قرانشان غیر از قران ما بوده؟! یا اینکه سواد نداشته اند؟! واضح است که نمیتوان با اینگونه شبهات به مقام قرانی حضرات امامان طعنی زد. اما اینکه چرا در قران صراحتا نامشان نیامده؟! الف. داب و مسلک قران بیان کلیات است و روشن کردن مصادیق و اوردن نام کار پیامبر است. لذا نام خود پیامبر در کل قران فقط 4 بار امده. پس توقع امدن نام امامان توقعی خلاف عادت قران است. ب. ازمون و اماتحان امت در این بود که نام امامان در قران نیاید ولی پیامبر بیان کند . تا فرق بین مومنان و منافقان روشن شود که چه کسانی کلام پیامبر را محتر میشمارند و چه کسانی از بیان پیامبر دوری میکنند. که حدیث غدیر و یوم الدار و جاهای مختلف که پیامبر نام مولا علی را صراحتا به عنوان جانشین بیان کرد موید سخن ماست. ج.عناد و دشمنی مسلمینی که در جنگهای پیامبر در صدر اسلام نزدیکانشان را بارشمشیر مولا علی از دست داده بودند عامل دیگری بود که باعث شد نام مولا صریحا در قران نیاید. چون این جماعت اگر نام حضرت امیر را در قران میدیدند پس از پیامبر قیام میکردند و یا قران را تحریف می کردند و یا به صریح این ایه پشت میکردند که درهر دوصورت دین اساسا پایمال می گردید. د. حفظ جان امامان از گزند حوادث علت دیگری بود که باعث این مطلب شد که نام امامان در قران نیاید تا دشمنان، انان را در بدو تولد از بین نبرند. به عنوان نمونه بنی العباس که از طریق احادیث متوجه شده بودند که حضرت مهدی در حال تولد است امام عسگری را در پادگان قرار دادند تا به محض ولادت ان حضرت، ایشان را شهید کنند ولی خدا نخواست. اکنون اگر نام امامان صریحا در قران امده بود دشمنان چه می کردند؟!. ه. امدن نام اختلاف را برطرف نمیکرد. نمونه این داستان را قران درباره برخورد بنی اسراییل با جناب طالوت بیان کرده که خدا اسمش را به عنوان امام اورد ولی انان قبول نکردند. در اخر ما سوالی میپرسیم: ایا نام پیشوایان و امامان سقیفه در قران امده؟!!لطفا محبین اهل بیت اطلاع رسانی کنند.