آیا نام امامان اهل بیت و مقام امامت آنان در قران امده؟! در پاسخ به این سوال سه نظریه و دیدگاه در بین متکلمین و مفسرین اسلامی وجود دارد:آیا نام امامان اهل بیت و مقام امامت آنان در قران امده؟! در پاسخ به این سوال سه نظریه و دیدگاه در بین متکلمین و مفسرین اسلامی وجود دارد:1. نظریه ی افراطی. اینان براین باورند که نام امامان صراحتا در قران بوده و بعدا حذف و تحریف شده. این نظریه در بین شیعه و سنی طرفدارانی دارد. استدلال اینان به روایاتیست که سندا و دلالتا دارای اشکال هستند. ازمیان شیعیان میتوان نام محدث نوری را برد که بر این باور بوده و در کتاب (فصل الخطاب فی تحریف الکتاب ) به دنبال اثبات این نظریه بوده. از میان اهل تسنن هم میتوان از ابن شنبوذ بغدادی از قاریان معروف سنی مذهب که ذهبی او را سلطان القرا معرفی کرده نام برد که طبق نقل قرطبی در کتاب تفسیرش وی ایه ی : و لقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله را اینگونه قرایت میکرده: و لقد نصرکم الله ببدر بسیف علی ع و انتم اذله. و معتقد بود نام مولا علی از این ایه حذف شده. در حالی که این نظر درست نیست و او نزول را با تاویل اشتباه کرده . 2. نظریه تفریطی: این نظر که رای جمهور متکلمان و مفسران اهل تسنن است بر این عقیده است که نه تنها نام امامان در قران نیامده بلکه امامت و ولایت انان هم به نحو اطلاق در قران ذکر نشده. بررسی ایات الولایه کذب این ادعا را اثبات میکند. فقط کافیست کتاب ینابیع الموده اثر عالم بزرگ اهل سنت را بخوانید تا ببینید چندین ایه در مدح و بیان ولایت امامان ، خاصه مولا علی نازل شده. 3. نظریه معتدل: این دیدگاه اکثر متکلمان و مفسران شیعه است. اینان معتقدند که اگر چه نام اهل بیت در قران نیامده ولی وصف انان و حتی امامت و ولایت انان در قران ذکر شده. نمونه اش ایه ولایت و تطهیر و مباهله و یوم غدیر است… (خلاصه ی اولین جلسه درس پاسخ به شبهات اعتقادی و کلامی مطرح در رسانه ها … زمان: هرهفته از شنبه الی سه شنبه ساعت 7 شب.