4. گفتگوی استادم آیت الله علامه جعفر سبحانی با دانشجوی اهل تسنن پیرامون رویت خداوند با چشم سر:

4. گفتگوی استادم آیت الله علامه جعفر سبحانی با دانشجوی اهل تسنن پیرامون رویت خداوند با چشم سر:

اکنون که در دروس گذشته اثبات کردیم که دیده شدن خداوند با چشم سر در هیچ سرایی ممکن نیست و عقل و قرآن و روایات نیز موید این نظر و عقیده ی شیعه میباشد به جاست که در اینباره خاطره ای را از استاد بزرگوارم که حق فراوان بر گردن این کمترین دارند پیرامون این قضیه نقل کنم. 

ایشان میفرمودند: در یکی از سالها برای سمیناری پیرامون  (احکام سفر) به کشور ترکیه دعوت شدم. در آنجا دانشجوی عرب زبان اهل تسنن از منطقه ی اسکندرون را به عنوان همراه و یا راهنمای من معین کرده بودند. روزی مساله ی رویت خداوند مطرح شد. او گفت خدا در قیامت دیده خواهد شد. من از او پرسیدم: این که میگویید خداوند در سرای دیگر دیده می شود از دو حالت خارج نیست: 

1. همه ی خدا با تمام وجودش دیده می شود. 

2. بخشی از وجود خدا رویت می شود. 

و هر دو فرض باطل است. زیرا: 

1. در فرض اول خدا محاط و محدود خواهد بود و بشر محیط بر او و این بر خلاف عقل و قرآن است. 

2. در فرض دوم خداوند مرکب بوده و بخشی مریی و بخشی نامریی خواهد بود. و لازمه ی آن تبعیض و ترکیب و داشتن جزو است!!! 

پاسخ استدلال من چیست؟! 

او در مقابل استدلال من در شگفت و تحیر ماند و چیزی نگفت! 

( خلاصه ی درس پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها.  توسط : شیخ علی زند قزوینی. زمان : هر هفته از شنبه تا سه شنبه، ساعت 6:45 عصرها. مکان : قم، خیابان ارم، کوی مسجد سلماسی، مقابل مسجد سلماسی، مدرسه ی علمیه ی مرحوم آیت الله لنگرودی. پایگاه اطلاع رسانی : Zandqazvini.blog.ir )

محبین اهل بیت لطفا اطلاع رسانی کنند.