رجعت حقیقت یا خرافه؟!! 

یکی دیگر از شبهات مطرح در رسانه ها و شبکه ها و سایتهای مخالفان شیعه خرافه خواندن بحث رجعت است. خاصه وهابیان و اهل تسنن افراطی مکرر میگویند: چطور شیعه اعتقاد به رجعت دارد در حالی که انسان پس از مرگ پرونده اش بسته میشود و دیگر بر نخواهد گشت؟!!


1. آیا بازگشتن مردگان به این دنیا محال است؟! یعنی مثل اجتماع نقیضین میماند ؟! قطعا پاسخ منفیست زیرا عقل زنده شدن مردگان را محال نمیداند. همانگونه که به اتفاق موحدان مردم در قیامت زنده شده و از قبرها برمیخیزند. اکنون اگر کسی برگشتن به این دنیا را عقلا محال بداند باید قیامت را هم انکار کند در حالی که هیچ موحد و مسلمانی وجود ندارد که قیامت و رستاخیز مردگان را انکار کند. پس چه فرقی بین رجعت و قیامت از نظر عقل وجود دارد که وهابیان قیامت را قبول میکنند ولی رجعت را بعید و غیر قابل قبول میدانند؟! پس رجعت امکان دارد. لذا قران هم در  سوره ی طارق آیه ی 8 میفرماید  : (انه علی رجعه لقادر) یعنی خداوند قدرت دارد مردگان را به این دنیا برگرداند. 

2. اما خوشبختانه علاوه بر امکان رجعت، خداوند  در قران از وقوع آن هم خبر داده است. به سوره ی حشر آیه83 دقت کنید: ( و یوم نحشر من کل امه فوجا ممن یکذب بایاتنا فهم یوزعون) یعنی : (روزی که ما از میان هر امتی یک گروه و دسته را زنده میکنیم از بین کسانی که آیات مارا تکذیب میکنند) همانطور که پیداست این آیه درباره ی قیامت نیست. زیرا در قیامت همه ی انسانها از اولین و آخرین محشور خواهند شد در حالی که این آیه میفرماید ما از هر گروهی فوج و جماعتی را محشور میکنیم.  مثلا در سوره ی کهف آیه ی 47 درباره ی قیامت میفرماید: ( و حشرناهم فلم نغادر منهم احد) یعنی: روز قیامت ما همه را محشور میکنیم و احدی را از قلم نمیندازیم. پس این روزی که در آیه ی شریفه آمده غیر از قیامت است. که آن روز رجعت میباشد. که گروهی از مومنان و کافران حقیقی زنده میشوند. پس قرآن علاوه بر امکان رجعت از وقوع آن در آینده هم خبر داده است. اکنون چرا وهابیان و همفکرانشان سعی در انکار این روز موعود دارند و شیعه را به سبب اعتقاد به رجعت که حقیقتی قرآنیست سرزنش میکنند؟!!!

تذکر: متکلمان و محدثان بزرگ شیعه از صدر تا کنون رجعت را در ردیف امور اعتقادی و ضروری دین میدانسته و میدانند تا جایی که آن را اجماعی میدانند. به عنوان نمونه از این اعاظم یاد میکنیم: شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، علامه مجلسی، حر عاملی، علامه طباطبایی و دیگر بزرگان شیعه.

 ( خلاصه ی درس پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها. توسط : شیخ علی زند قزوینی. زمان : هر هفته از شنبه تا سه شنبه، ساعت 6:45 عصرها. مکان : قم، خیابان ارم، کوی مسجد سلماسی، مقابل مسجد سلماسی، مدرسه ی علمیه ی مرحوم آیت الله لنگرودی. پایگاه اطلاع رسانی : Zandqazvini.blog.ir )

محبین اهل بیت لطفا اطلاع رسانی کنند.