شبهه ای دیگر این است که وهابیان و برخی همفکرانشان در رسانه ها از شیعه میپرسند چرا شما معتقدید اولیا و امامان کارهای خارق عادت انجام میدهند؟! در حالی که انجام کارهای خارق العاده از غیر خدا ممکن نیست! 

یاد دارم یک روز یک طلبه ی سنی متمایل به وهابیت که از طریق فضای مجازی با حقیر در ارتباط بود از بنده سوال مذکور را پرسید. در پاسخ به او گفتم: شما با اصل انجام امور خارق العاده توسط انسانها مشکل داری یا با مصادیقی که شیعه معتقد به ولایت تکوین و اثر گذاری آنان در نظام طبیعت است مخالفت دارید؟!

گفت هر دو! 

گفتم: اما پاسخها بر دو قسم است. اولا : در امکان انجام کارهای خارق العاده همین بس که قران پر است از اینگونه امور. مثلا شفا یافتن چشمان یعقوب توسط پیراهن یوسف. یا حاضر کردن تخت شیشه ای ملکه ی سبا توسط جناب آصف بن برخیا از فرسنگها آن طرفتر آن هم چشم به هم زدنی. یا مسخر شدن وزش بادها به دست جناب سلیمان . یا اینکه سلیمان معادن مس را به صورت چشمه ی گداخته ای از زمین بیرون میکشید و موارد دیگری از این قبیل. که نشان می دهد اولیا ی خدا به سبب بندگی پروردگار به این مقامات دست یافته اند. و این کارهای خارق العاده شدنیست و علاوه بر امکان، وقوع هم دارد. زیرا به قول علما ادل الدلیل علی امکان الشی وقوع الشی.

ثانیا قطعا مقام پیامبر اسلام و جانشینان و اهل بیت او به مراتب از تمام انبیا و اولیا افضل است. و این مطلب به قدری واضح است که نیاز به توضیح ندارد. از طرفی هم به حکم ایه ی مباهله مولا علی جان پیامبر است به اجماع مسلین، زیرا به مصداق (انفسنا و انفسکم) پیامبر فقط مولا علی را برد. پس چطور سلیمان و عیسی و آصف بن برخیا - در حالی که آصف بن برخیا حتی پیامبر هم نبود- بتوانند کار خارق العاده کنند ولی مولا علی با این مقام که جان افضل انبیاست  نتواند؟!

 آن شخص نتوانست برای این استلال حقیر جوابی بدهد!!

( ( خلاصه ی درس پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها. توسط : شیخ علی زند قزوینی. زمان : هر هفته از شنبه تا سه شنبه، ساعت 6:45 عصرها. مکان : قم، خیابان ارم، کوی مسجد سلماسی، مقابل مسجد سلماسی، مدرسه ی علمیه ی مرحوم آیت الله لنگرودی. پایگاه اطلاع رسانی :

Zandqazvini.blog.ir )

محبین اهل بیت لطفا اطلاع رسانی کنند.