حضور آیت الله نصرالله شاه آبادی و شیخ علی زند قزوینی