آیا عایشه معتقد بود گوسفند قسمتی از قرآن را خورده؟!!!

شکی نیست شیعه به دستور اهل بیت، اهل گفتگوی منطقی و به دور از توهین است . همواره پرهیز از اختلاف شعار ماست. اما پرسش و پاسخ علمی قطعا مایه ی ترقی مسلمانان است.
شبکه های وهابی همواره به شیعیان اتهام اعتقاد به تحریف قرآن میزنند. اینکه آیا شیعیان اعتقاد به تحریف قرآن دارند یا نه عاقلان دانند!
اما تعجب اینجاست که وهابیان غافل از آنند که کتب خودشان پر است از روایاتی مبنی بر تحریف قرآن .
به عنوان نمونه، به کلام عایشه در سنن ابن ماجه - که جزو صحاح سته و شش کتاب معتبر نزد عامه است-  جلد 1، ص 625، دقت کنید: 
( لقد نزلت آیه الرجم و رضاعه الکبیر عشرا، و لقد کان فی صحیفه تحت سریری فلما مات رسول الله و تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها).
یعنی عایشه میگوید: (  در قرآن آیه ای درباره ی رجم  و شیر دادن زن به مردها ی بزرگ نازل شده بود که این آیات در کتابی نوشته شده بود و همواره زیر رختخواب من بود تا زمانی که پیامبر از دنیا رفت و ما مشغول عزاداری بودیم که ناگهان گوسفند یا حیوانی دیگر وارد اتاق من شد و آن آیات را خورد!!!).
شیخ علی زند قزوینی
پایگاه اطلاع رسانی :
Zandqazvini.blog.ir 
لطفا اطلاع رسانی بفرمایید تا در ثواب شریک شوید.