امام زمان سلطان عوالم الوجود
کم کم به نیمه ی شعبان و سالروز ولادت با سعادت قطب عالم امکان امام زمان نزدیک میشویم. یادم آمد برای آماده تر شدن دوستان اهل بیت یادی کنم از عبارتی که استاد عزیزم ،  فقیه و متکلم و عارف و حکیم و اصولی عصر مرحوم آیت الله شیخ محمد شاه آبادی - فرزند  ارشد مرحوم آیت الله العظمی میرزا محمد علی شاه آبادی - این عبارت را همواره در درس درباره ی امام عصر به کار میبرد.

ایشان همواره میفرمود:
( امام زمان سلطان عوالم الوجود است. زیرا هم در عالم ذر و هم در دنیا و هم در قبر و برزخ و قیامت و همه ی مراتب و عوالم ملکی و ملکوتی ، حاکمیت تکوینی و تشریعی با وجود مقدس بقیه الله الاعظم است...).
شیخ علی زند قزوینی
Zandqazvini.blog.ir 
لطفا اطلاع رسانی بفرمایید تا در ثواب شریک شوید.