پس از انتشار نوشتار نقادانه ی حقیر در باب تعیین صله و پاکت، آن هم بعضا پاکتهای نجومی

توسط برخی مداحان و روضه خوانان و منبری ها، که مورد استقبال وسیع مومنین و دوستان

اهل بیت واقع شد و در فضای مجازی با سرعت انتشار پیدا کرد ، بنا به درخواست برخی از

بزرگان صلاح را در آن دیدم نامه ای در این باب همراه با نوشتار خود، خدمت مراجع عالیقدر

تقلید در قم و نجف ارسال کنم و نظر حضرات آیات را در این باب جویا شوم .خوشبختانه آقایان

مراجع که متولیان دین، در عصر غیبتند بر حقیر منت نهاده و پاسخ نامه و استفتای این کمترین

را به صورت مکتوب عنایت کردند.

لازم به ذکر است که 16 تن از مراجع تقلید در پاسخ نوشتار حقیر همگی از این عملکرد ناپسند

آقایان مذکور اظهار نارضایتی کردند. اکنون گمان میکنم دیگر حجت تمام شده باشد. قطعا از این

پس این رفتار ناپسند از دیدگاه مراجع تقلید مردود میباشد. امیدوارم همه ی ما مورد عنایت

اربابمان حسین قرار بگیریم. در اینجا فقط به اسم مراجع اشاره میکنیم.

حضرات آیات عظام:
1.سید علی سیستانی
2.شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
3.شیخ جعفر سبحانی
4.شیخ ناصر مکارم شیرازی
5.سید موسی شبیری زنجانی
6.سید صادق شیرازی
7.شیخ حسین نوری همدانی
8.سید محمد علی علوی گرگانی
9.شیخ حسین مظاهری
10.سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
11.سید محمد شاهرودی
12.سید عباس مدرسی یزدی
13.شیخ یدالله دوزدوزانی تبریزی
14.سید سعید حکیم
15.شیخ قربانعلی محقق کابلی
16.سید علی سبزواری