گفتگوی استادم آیت الله علامه جعفر سبحانی با دانشجوی اهل تسنن پیرامون رویت خداوند با چشم س

4. گفتگوی استادم آیت الله علامه جعفر سبحانی با دانشجوی اهل تسنن پیرامون رویت خداوند با چشم سر:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دلیل عامه و وهابیت درباره ی رویت خدا در قیامت و پاسخ آن

3.دلیل عامه و وهابیت درباره ی رویت خدا در قیامت و پاسخ آن: 

در درسهای گذشته عرض شد که اشاعره و اهل حدیث و وهابیان به خلاف شیعه و معتزله معتقدند که خداوند در قیامت با چشم سر دیده میشود. و همچنین عرض شد که عقل و قران و حدیث هم قول شیعه را تایید میکند. البته امروزه در سایتها و شبکه های وهابیت سعی در محکوم کردن تفکر شیعه در این مورد دارند.

اکنون جادارد که دلیل وهابیان و اهل تسنن را مبنی بر رویت خدا با چشم سر، در روز قیامت مورد بررسی قرار دهیم و جواب ادله ی آنان را بیان کنیم. عمده دلیل آنان  یک آیه از قرآن است. و ما اکنون آن را طرح و سپس رد میکنیم:

و آن ایه این است: سوره قیامت آیات 22 الی 25 : (وجوه یومیذ ناضره ، الی ربها ناظره ، و وجوه یومیذ باسره، تظن ان یفعل بها فاقره) یعنی: (چهره هایی که در روز قیامت شادابند ، به سوی پروردگار خود مینگرند، و چهره هایی که در آن روز گرفته اند، گمان دارند که عذاب کمر شکن در کمین آنهاست) . این جماعت به آیه ی دوم از این 4 آیه استدلال میکنند که خدا در قیامت دیده خواهد شد! به خلاف شیعه و معتزله که این آیه را اینگونه معنا میکنند که بهشتیان منتظر رحمت خدایند. اکنون بین این  دو برداشت از آیه ی شریفه کدام درست است؟!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

اندیشه ی رویت خدا یک اندیشه ی وارداتی

2.اندیشه ی رویت خدا یک اندیشه ی وارداتی :
 عده ای از اهل تسنن و وهابیت که معتقدند خدا با چشم سر دیده میشود در واقع در مقابل حکم عقل پاسخی ندارند. زیرا همانگونه که همه میدانیم به اتفاق و اجماع مسلمین، خدا جسم نیست بلکه خالق جسم است و دیده شدن نیاز به خصوصیاتی دارد که این خصوصیات فقط در جسم وجود دارد و در غیر از آن وجود ندارد. از جمله رنگ داشتن که عارض به جسم میگردد و اگر چیزی بی رنگ باشد قابل رویت نیست. اکنون چگونه میتوان از یک سو خدا را فاقد جسم دانست و از سوی دیگر او را قابل رویت پنداشت؟! اینها تناقضاتیست آشکار و بی جواب!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰