مراسمات شیخ علی زند قزوینی   به شرح زیر میباشد
باتشکر جلسات بعدی بزودی اعلام میشه