سلسله درسهای پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها. 

توسط شیخ علی زند قزوینی.

زمان: هر هفته از شنبه تا سه شنبه ، ساعت : 6:45 عصرها.

مکان: قم ، خیابان ارم، کوی مسجد سلماسی، مقابل مسجد، مدرسه ی علمیه ی مرحوم آیت الله لنگرودی، مدرس 10.

zandqazvini.blog.ir

سلسله درسهای پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها.   ض