در پاسخ به این سوال که چرا نام امامان اهل بیت در قران نیامده؟!! : طبق نظر متکلمین و مفسرین شیعه وصف امامت و ولایت اهل بیت خاصه مولا علی در قران به نحو اطلاق امده گرچه نامشان در قران نیامده و این مطلب خوشبختانه در روایات تفسیری اهل تسنن هم وجود دارد.

در پاسخ به این سوال که چرا نام امامان اهل بیت در قران نیامده؟!! : طبق نظر متکلمین و مفسرین شیعه وصف امامت و ولایت اهل بیت خاصه مولا علی در قران به نحو اطلاق امده گرچه نامشان در قران نیامده و این مطلب خوشبختانه در روایات تفسیری اهل تسنن هم وجود دارد.

به شکلی که اگر تعصبات کنارگذاشته شود جای هیچ شکی باقی نمیماند. بنابر این این اشکال معنا ندارد که بگوییم چرا نام اهل بیت در قران نیامده. در ضمن همه میدانیم که قران دو شان برای پیامبر مطرح فرموده: یکی این است که پیامبر باید قران را برای امت بخواند انجا که فرموده لتقراه علی الناس. دوم اینکه انچه در قران امده را برای امت تفسیر کند انجا که فرموده لتبین للناس یعنی انچه در قران تصریح نشده را برای امت روشن کند. از قسمت دوم روشن میشود که همه چیز به صراحت در قران نیامده . چون قران بسان قانون اساسیست که کلیات را بیان میکند و مصادیق را به خاتم الانبیا واگذار میکند تا ایشان بیان کند. یکی از این مصادیق که در ایات ولایت به طور مطلق بیان شده و در کلام پیامبر صریحا نام برده شده و تفسیر شده امامان معصوم هستند. این مطلب مثال های فراوانی دارد. مثلا نماز و روزه و حج و زکات در قران فقط اشاره شده ولی تعداد رکعات و زمانش و واجبات و محرمات و نصاب این اعمال در قران نیامده و پیامبر این نکات را بیان فرموده . حتی در مسایل مهم اعتقادی هم میبینیم که قران فقط کلیات را بیان کرده. مثلا در بحث اینکه صفات خدا عین ذات اوست یا غیر ذات اوست که این بحث مهم بسیار حاشیه دار بوده قران سخنی نگفته و یا مساله ی جبر و اختیار و امثال اینها . یکی از این موارد هم امامت و ولایت اهل بیت است. که قران کلیاتش را گفته و پیامبر در یوم الدار و غدیر و موارد دیگر مصادیقش را بیان کرده. پس توقع اینکه همه چیز و حتی مصداق و نام امامان در قران باید بیاید توقعرصحیحی نیست. و نیامدن نام هم طعنی به اهمیت بحث بحث ولایت اهل بیت نمیزند…  لطفا محبین اهل بیت اطلاع رسانی کنند.